دستگیری دو ایرانی در شارجه به اتهام قتل

دو ایرانی به اتهام قتل راننده تاکسی در شیخ نشین شارجه دستگیر شدند.

پلیس شارجه از دستگیری دو تبعه ایران در این شیخ نشین خبر داد.
روزنامه الخلیج در این زمینه مدعی شد: پلیس شارجه با انگشت نگاری از متهمان ثابت کرده که این دو ایرانی متهمان اصلی قتل راننده تاکسی هستند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.