آیا این عکس‌ها، قوانین فیزیک را نقض کرده‌اند؟

در ابتدا به نظر می‌رسد این تصاویر همه قوانین فیزیک را نقض کرده باشند؛ اما در واقع قوانین فیزیک این اجازه را به ما می‌دهند تا کارهای شگفت‌انگیزی انجام دهیم.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.