دو دهه اجرای برجام با تهدید روبروست!

مهدی محتشمی (از مدیران اسبق و اصلاح‌طلب وزارت خارجه) در مصاحبه با روزنامه اعتماد خاطرنشان کرد: قانون جدید آمریکا درباره محدودیت ویزا با روح برجام در تناقض است. در برجام، دولت‌های ۵+۱ تعهد داده‌اند که قوانین محدود‌کننده و تحریمی وضع کنند ولی آمریکایی‌ها قانونی را وضع کرده‌اند که اجرای برجام را با محدودیت و مشکل روبه‌رو می‌کند.
وی در پاسخ این سوال که واشنگتن امکان استثنای برخی سفرها به صورت مورد به مورد را در قانون جدید در نظر گرفته است. آیا این موارد برای این ادعا که این قانون نقض برجام نیست، کفایت می‌کند؟
می‌گوید: اینکه برجام نقض شده است یا نقض نشده است، را من نمی‌توانم بگویم و نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی باید اظهارنظر کنند. در درون برجام نیز مکانیزم رسیدگی به این مسئله وجود دارد ولی با فضای اجرایی شدن برجام و ادامه آن نیازمند وجود حسن نیت در همه طرف‌هاست. من فکر می‌کنم اقدام آمریکا نشان از عدم حسن نیت این کشور و ایجاد کننده شکاف است.
خبرنگار پرسید؛ «در متن این قانون به صراحت اعلام شده است که موارد استثنا شده فوق تصمیم دولت کنونی آمریکا و بر اساس اختیارات وزیر امنیت داخلی است و دولت بعدی این امکان را دارد که قانون را بدون استثنا و به طور کامل اجرایی کند. در چنین شرایطی چه ضمانتی وجود دارد که دولت بعدی با برداشتن این استثناها عملا نقض برجام را رقم نزند»؟ و محتشمی پاسخ داد: اینکه دولت بعد این قانون را اجرا خواهد کرد یا نخواهد کرد، آن عمل، بستگی به این دارد که فضای آن زمان اجرای برجام چگونه باشد. من بیم آن دارم که با ادامه نقض تعهدات اینچنینی، تداوم اجرای برجام با تهدید روبه‌رو باشد.
وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید این قانون باتمام استثناهایش در صنعت گردشگری ایران و حق توریسم شهروندان اروپایی‌ها محدودیت‌هایی ایجاد و حق آنها را سلب می‌کند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.