اعلام وصول سوال ملی ده نماینده از وزیر ارتباطات

سوال ملی ده نماینده مجلس از وزیر ارتباطات اعلام وصول شد.

این نمایندگان سوالی را در رابطه با علت عدم فراهم آوری شرایط جهت تفکیک تبلیغات دریافتی مشترکان تلفن همراه از محمود واعظی مطرح کرده‌اند.
همچنین سوال ملی محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان از وزیر تعاون درباره علت عدم اجرای بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام وصول شد.
عوض حیدرپور نماینده شهررضا نیز از طرح سوال خود از وزیر کشور درباره علت عدم برگزاری جلسات مورد درخواست نمایندگان با فرمانداران انصراف داده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.