قیمت خودروهای وارداتی از آزرا تا s۵۰۰

آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ با ۲۴۲ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.

قیمت خودروهای وارداتی در بازار به شرح جدول زیر است:

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.