​یک دیوار مهربانی تأمل‌برانگیز در تهران

تصویر زیر، یک دیوار مهربانی تأمل‌برانگیز در تهران را نشان می‌دهد. پشت این دیوار، پارکینگی از خودروهای لوکس خارجی دیده می‌شود که در مجموع چند میلیارد قیمت دارند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.