حمایت سازمان اوقاف از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری+لیست رشته‌ها

سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور تامین نیازهای علمی و تحقیقاتی خود از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حمایت می‌کند.

این سازمان در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و کاربردی، حول محورهای ذیل به تحقیق و پژوهش بپردازد. لذا از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دعوت می‌نماید تا در زمینه موضوعات ذیل به تدوین پایان نامه بپردازند.
      
حوزه فرهنگی و اجتماعی

دکتری بررسی نقش آموزش عالی در ارتقاء جایگاه وقف و شناسایی چالش های این حوزه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل آنها
دکتری ارائه مدلی برای افزایش تأثیرات متقابل وقف و آموزش ( آموزش و پرورش و آموزش عالی) درکشور
دکتری طراحی مدل افزایش تأثیر وقف و امور خیریه در توسعه محیط زیست
دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه
دکتری شناسایی و اولویت بندی نیازهای جدید مردم و راهکارهای ترویج و توسعه وقف متناسب با نیازهای روز
دکتری تدوین مدل مطلوب تبدیل بقاع به قطب فرهنگی
دکتری طراحی مدل افزایش نقش و تأثیر مساجد در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور
 دکتری راهکارهای تأثیر بقاع متبرکه در ارتقاء نقش وجایگاه فرهنگی جامعه
دکتری راهکارهای مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور در اجرای مسابقات قرآنی در سطح ملی و بین المللی
کارشناسی ارشد نقش بقاع متبرکه در حفظ و ارتقای هویتی فرهنگی دینی مناطق مختلف کشور
کارشناسی ارشد راهکارهای افزایش نقش نهاد وقف و امور خیریه در توسعه اشتغال و رفع بیکاری در کشور
کارشناسی ارشد شناسایی نیازها و ضرورت ها و راهبردها و نقش نهاد وقف در نظام وحوزه سلامت و راهکارهای ترویج وقف در این حوزه
کارشناسی ارشد راهکارهای افزایش اثربخشی تبلیغات صدا وسیما در جهت ترویج فرهنگ وقف
کارشناسی ارشد راهکارهای افزایش نقش  نهاد وقف و امور خیریه در توسعه جمعیت
کارشناسی ارشد بررسی قابلیت های  نهاد وقف و امور خیریه در ترویج دین به شیوه های مدرن
کارشناسی ارشد نقش وقف و امور خیریه در نظام سلامت (گذشته، حال، آینده)
کارشناسی ارشد نقش میقات الرضا در تبدیل امامزادگان و بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و آثار آن بر حوزه های مختلف
کارشناسی ارشد موانع وقف اموال بعنوان عمل نیکو و راهکارهای رفع آن موانع
کارشناسی ارشد راهکارهای حقوقی – فرهنگی – اجتماعی – مدیریتی نظارت بر مشاغل موجود در اطراف بقعه متبرکه امامزادگان و همخوانی آن با فضای معنوی بقعه ‏
کارشناسی ارشد آسیب شناسی تبلیغ و ترویج وقف در سازمان اوقاف و امور خیریه و راهکارهای اصلاح آن
 کارشناسی ارشد نقش و جایگاه بقاع در تعلیم و تربیت اسلامی (چالش ها-راهکارها)
کارشناسی ارشد راهکارهای افزایش نقش  نهاد وقف و امور خیریه در آموزش و پرورش کشور
کارشناسی ارشد موانع و راهکارهای افزایش نقش نهاد وقف و امور خیریه در توسعه حمایت های اجتماعی
حوزه قرآنی

دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه
دکتری تدوین مدل مطلوب توسعه فرهنگ قرآنی در نظام آموزشی (آموزش و پرورش و آموزش عالی) کشور
دکتری تدوین مدل مطلوب توسعه وقف و امور خیریه در گسترش و فراگیری حفظ قرآن کریم در کشور
کارشناسی ارشد طراحی مدل اثر بخش نحوه تبلیغ و ترویج مسابقات قرآنی (تعیین سطوح مختلف، رسانه های مکتوب و…، محیط ها و …)
کارشناسی ارشد راهکارهای جذاب سازی و جذب مخاطبان بیشتر در رده های مختلف سنی به مسابقات ملی و بین المللی قرآنی
کارشناسی ارشد راهکارهای ترویج موقوفات قرآنی و ترغیب مردم به وقف در حوزه فرهنگ قرآنی
کارشناسی ارشد کارکردهای مختلف مسابقات قرآنی و آسیب ها و چالش های پیش روی آن
کارشناسی ارشد راهکارهای ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در تأمین و توسعه حفظ و تدبر در قرآن کریم
حوزه مدیریتی

کارشناسی ارشد راهکارهای توسعه وقف با بهره گیری از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی
 کارشناسی ارشد تأثیر بکارگیری نیروهای مستعد برای پست های مدیریتی بر عملکرد نیروی انسانی(جانشین پروری)
 کارشناسی ارشد تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور انتظامات و نگهبانی در سازمان اوقاف و امور خیریه
کارشناسی ارشد تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور رفاهی و خدماتی سازمان اوقاف و امور خیریه
 کارشناسی ارشد اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد هیأت های امناء بقاع متبرکه
کارشناسی ارشد اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه
کارشناسی ارشد راهکارهای افزایش اعتماد مردم به سازمان اوقاف و امور خیریه و شاخص های ارزیابی آن
حوزه اوقافی و حقوقی

دکتری آسیب شناسی وضعیت نظارت بر نحوه موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی و تدوین مدل مطلوب به منظور نظارت صحیح بر آنها
 دکتری شناسایی مسائل و خلاء های قانونی و حقوقی در خصوص وقف و مدیریت موقوفات، بقاع متبرکه و مساجد و راهکارهای قانونی برای حل آنها
 دکتری طراحی مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امور خیریه
دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه
دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور املاکی سازمان اوقاف و امور خیریه
دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور ثبتی و اسنادی سازمان اوقاف و امور خیریه
 دکتری راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش پرونده های وقفی در مراجع قضایی
دکتری تدوین جایگاه مطلوب سازمان اوقاف  و امور خیریه در تعامل با سایر دستگاهها
دکتری تدوین مدل مطلوب مبارزه با پدیده خشکسالی و کاهش آبهای زیرزمینی در موقوفات زراعی مناطق کویری ایران
 کارشناسی ارشد شناسایی علل پدیده موقوفه خواری و راهکارهای مقابله با آنها به منظور ثبت و احیاء موقوفات
کارشناسی ارشد تدوین مدل مطلوب املاک و مستغلات موقوفات و تعامل با ذی نفعان این حوزه در سازمان اوقاف و امور خیریه
 کارشناسی ارشد راهکارهای ایجاد و توسعه موقوفات در زمینه دریایی
 کارشناسی ارشد شناسایی علل عدم اقبال عمومی مردم به خرید و فروش اعیانی موقوفات و راهکارهای حل مسائل
کارشناسی ارشد بررسی راهکارهای وصول مال الاجاره و پذیره به موقع موقوفات از مستاجرین
کارشناسی ارشد نقش زمین های زراعی وقفی در یکپارچه سازی و تسطیح اراضی زمین های زراعی
کارشناسی ارشد ارائه شیوه های نوین به منظور به روز آوری رقبات مسلوب المنفعه(اب انبارها/حمام ها…)
حوزه اقتصادی

دکتری بهینه سازی درامدهای نقدی جهت ارتقاء و تبدیل به احسن نمودن موقوفات سنتی
دکتری طراحی مدل افزایش اثربخشی نهاد وقف در توسعه صنعتی کشور
 دکتری ترسیم جایگاه مطلوب  نهاد وقف در توسعه کشاورزی کشور
دکتری تدوین مدل بهینه مدیریت درآمد های موقوفات به منظور افزایش حداکثری بهره وری از موقوفات
کارشناسی ارشد بررسی وضعیت موجود و  میزان استفاده از زمین های وقفی و ارائه پیشنهاد شیوه های جدید سرمایه گذاری در عرصه زمین های وقف
 کارشناسی ارشد راهکارهای افزایش اثر بخشی نهاد وقف در توسعه و عمران روستاهها
 کارشناسی ارشد راهکارهای افزایش اثر بخشی  نهاد وقف در رونق بخشیدن به تأمین نیاز بخش مسکن در کشور
کارشناسی ارشد راهکارهای  افزایش اثر بخشی  نهاد وقف و امور خیریه در توسعه معادن در کشور
  حوزه فناوری اطلاعات

دکتری ترسیم نقش و جایگاه مطلوب وقف و امور خیریه در توسعه علم و فناوری (بایدها، قابلیت ها، جذابیت ها)
دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری فعالیت های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه
کارشناسی ارشد ارائه الگوی مطلوب فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات در سازمان اوقاف
شرایط حمایت از پایان نامه

در راستای اهداف، ماموریتها و سیاستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان باشد.
در جهت شناسایی راه های جدید برای توسعه و حمایت و یا رفع معضلات عمومی مربوط به سازمان باشد.
کاربردی بوده و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد.
به دور از کلی نگریها بوده و بتواند نتایج دقیق و ملموسی ارائه نماید.
مبلغ و نحوه پرداخت اعتبار (میزان حمایت مالی)

 حمایت از پایان نامه ها به شرح زیر است:
مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد حداقل ۱میلیون ریال و حداکثر ۳۵میلیون ریال. مقطع دکتری حداقل۱۰ میلیون ریال و حداکثر۷۰ میلیون ریال.

 نحوه پرداخت:
۵۰ درصد به دانشجو بر اساس قرارداد تعلق خواهد گرفت. 
 ۳۰ درصد از میزان تأیید شده برای حمایت، به استاد راهنما تعلق خواهد گرفت.
 ۱۵ درصد از میزان تایید شده برای حمایت، به مشاور تخصصی تعلق خواهد گرفت. (مشاور تخصصی یکی از کارشناسان متخصص سازمان (در موضوع پایان نامه) است که بر کلیه فرایند تهیه پایان نامه (از تصویب موضوع تا دفاع از پایان نامه) نظارت داشته و راهنمایی های مورد نیاز را ارائه می دهد).
 ۵ درصد از میزان تأیید شده به ارزیاب تعلق خواهد گرفت.
نکات قابل توجه

دانشجو می بایست برای انتخاب عنوان پایان نامه می بایست فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نماید.
 دانشجو موظف است پس از آگاهی از تأیید عنوان در سازمان، در حداکثر یکماه (کارشناسی ارشد) و چهار ماه ( دکتری) نسبت به تهیه پروپوزال اقدام نماید. (پروپوزال می بایست مورد تأیید استاد راهنما باشد).
دانشجو موظف است پس از دریافت تأییدیه پروپوزال از سازمان، در حداکثر یکماه نسبت به ارسال پروپوزال مصوب دانشگاه به سازمان اقدام نماید.
دانشجو موظف است گزارش روند پیشرفت پایان نامه را به گروه پژوهش سازمان ارائه نموده و در صورت نیاز با شرکت در جلسات بررسی پایان نامه ، گزارش مذکور را حضورا ارائه نماید.
تبصره ۱ : از پایان نامه هایی که به اتمام رسیده و یا  بدون هماهنگی با گروه پژوهش سازمان  انجام شود، حمایت نمی شود.
تبصره ۲ : چنانچه طبق زمان تعیین شده نسبت به ارسال پرپوزال به سازمان اقدام نشود، موضوع حمایت منتفی خواهد شد.

دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع،  موضوع را به سازمان اطلاع داده و دعوت نماید تا در صورت ضرورت به تشخیص واحد پژوهش نماینده ای از سازمان در جلسه دفاع شرکت نماید.
دانشجو می بایست پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و نهایی شدن آن، موارد زیر را در اختیار سازمان قرار دهد:
الف-سه نسخه از پایان نامه صحافی شده به همراه فایل۲۰۰۷ WORD  و PDF آن.
ب- ارائه خلاصه پایان نامه در حداقل ۲ و حداکثر ۴ صفحه ( در خلاصه می بایست مهمترین نتایج پایان نامه و تأثیر اجرای آن برای سازمان، نوشته شود)

تذکر۱:  مجری (دانشجو) متعهد می گردد که از انعقاد قراردادهای موازی با عنوان یا شرح خدمات یکسان، در دستگاه اجرایی، سازمان و یا نهاد دیگر خودداری نماید. کلیه نتایج حاصل از اجرای این قرارداد متعلق به کارفرما  می باشد.

تذکر ۲: بر روی جلد و نیز در ذیل صفحه معرفی می بایست جمله «این پایان نامه با حمایت مادی و معنوی سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه شده است» درج شده و ممهور به مهر دانشگاه باشد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.