واکنش رضا رشیدپور به متن انتقادی سازنده فیلم تبلیغاتی روحانی

رشیدپور نوشته است: در نوشته جناب مستطاب دهباشی چند نکته نهفته است؛ یکم حس تحقیر دیگران از روی غرض‌ورزی حرفه‌ای. کنایه بدترکیب ایشان به مشاوران بی‌سواد بیش از آنکه دلیل سواد ایشان باشد، برهان قاطع بی‌ادبی یا حداقل نمک‌ناشناسی است. چگونه ایشان تمام مهارت خودش در فیلمسازی را فدای کسی کرده که مشتی بی‌سواد اطرافش هستند؟!دوم اینکه این مرض – خود رئیس‌جمهور انتخاب کن پنداری (!!!) – هم بد دردی است.
چون انصافا فیلم‌های تبلیغاتی جناب روحانی اگر از تعداد رأی‌دهندگانش نکاسته باشد، حتماً نیفزوده است! حالا آن نوسفر زیرزمینی کپی برابر اصل عموسام هم بماند که خود ضربه دردناکی به حیثیت رئیس‌جمهور در افکار بخشی از جامعه بود.سوم اینکه کاردینال‌های استقبال‌کننده از روحانی هم شال قرمز داشته‌اند و متأسفانه مشاوران بی‌سواد اصلاً دقت نکرده‌اند که در جنگ چالدران دوم، لشکر عثمانی هنگام حمله به لشکر ایرانی بیرق سرخ داشته‌اند! کجا ببریم و بشوییم این ننگ را؟! جناب دهباشی شما که بردتان را کردید و معروف شدید و بابت فیلم‌های تاریخ شفاهی کل دستمزد هم از همه‌جا گرفتید و حالا هم که می‌خواهید نماینده مردم بدبختی مثل من در مجلس بشوید، هنوز بس نیست؟ کیش را مات کردید، هنوز بس نیست؟ دشمن شاد کردید، هنوز بس نیست؟ بس است اخوی؛ انصافاً بس است.»

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.