عکسی از آرامش خسرو شکیبایی در صفحه علیدوستی

ترانه علیدوستی در صفحه اینستاگرام خود عکسی از مرحوم خسروشکیبایی در کنار عبدالله اسکندری به نمایش گذاشت.

ترانه علیدوستی حس خود را در باره این عکس چنین توصیف کرد:
این عکس از آقای شکیبایی و آقای عبدالله‌اسکندری، امروز خیلی تحت تاثیر قرارم داد. عکاس ساتیار امامی است و من آن را از صفحه‌ی جناب عباس یاریِ مجله‌ی فیلم کش رفته‌ام. خودشان به زیبایی زیرش نوشته‌اند: «خوابی آرام بر شانه‌های امن» دلتنگی برای خسرو شکیبایی همیشه‌ی خدا با ما خواهد ماند. یاد بزرگش گرامی هست، نیازی به گفتن ما نیست.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.