بهبود ۵ پله‌ای رتبه ایران در شاخص ادراک فساد/ کسب رتبه ۱۳۱ بین ۱۶۷ کشور

سازمان بین‌المللی شفافیت از صعود ۵ پله ای ایران در رده بندی کشورهای جهان از نظر شاخص ادراک فساد خبر داد در عین حال اعلام کرد وضعیت فساد اداری و اقتصادی در ایران طی سال ۲۰۱۵ نسبت به سال قبل از آن بهبودی نداشته است.

سازمان بین المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد ایران بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۳۱ را از این نظر به دست آورده است.
بر اساس این گزارش که بر پایه آمار سال ۲۰۱۵ تهیه شده است نمره ایران از نظر شاخص ادراک فساد ۲۷ اعلام شده است که نسبت به سال قبل افزایش یا کاهشی نداشته است.
شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰۰ بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است.
با وجود عدم بهبود وضعیت فساد در ایران رتبه این کشور در رده بندی جهانی از نظر فساد ۵ پله بهبود داشته و ایران بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۳۱ را بدست آورده است. در گزارش سال قبل رتبه ایران بین ۱۷۵ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته بودند ۱۳۶ اعلام شده بود.
برخی کارشناسان گزارش‌های سازمان بین المللی شفافیت را قابل استناد و به‌دور از جهت گیری‌های سیاسی نمی‌دانند و در این زمینه به جایگاه رژیم صهیونیستی در رده‌بندی‌های آن اشاره می‌کنند که به‌رغم فساد گسترده مقامات سطوح بالا و پایین صهیونیست، این رژیم میان کشورهای دارای فساد کم قرار می‌گیرد. در گزارش امسال رتبه ۳۳ و نمره ۶۱ به رژیم اسرائیل داده شده است.
دانمارک،‌ فنلاند و سوئد در رتبه‌های اول تا سوم جهان بر اساس شاخص ادارک فساد قرار گرفته‌اند. نمره دانمارک از این نظر ۹۱ اعلام شده است.

نام ۱۶۷ کشور جهان که بر اساس شاخص ادراک فساد رتبه بندی شده اند به شرح زیر است.

نام کشور
Denmark
Finland
Sweden
New Zealand
Netherlands
Norway
Switzerland
Singapore
Canada
Germany
Luxembourg
United Kingdom
Australia
Iceland
Belgium
Austria
United States
Hong Kong
Ireland
Japan
Uruguay
Qatar
Chile
Estonia
France
United Arab Emirates
Bhutan
Botswana
Portugal
Poland
Taiwan
Cyprus
Israel
Lithuania
Slovenia
Spain
Czech Republic
Korea (South)
Malta
Cape Verde
Costa Rica
Latvia
Seychelles
Rwanda
Jordan
Mauritius
Namibia
Georgia
Saudi Arabia
Bahrain
Croatia
Hungary
Slovakia
Malaysia
Kuwait
Cuba
Ghana
Greece
Romania
Oman
Italy
Lesotho
Montenegro
Senegal
South Africa
Sao Tome and Principe
The FYR of Macedonia
Turkey
Bulgaria
Jamaica
Serbia
El Salvador
Mongolia
Panama
Trinidad and Tobago
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Burkina Faso
India
Thailand
Tunisia
Zambia
Benin
China
Colombia
Liberia
Sri Lanka
Albania
Algeria
Egypt
Indonesia
Morocco
Peru
Suriname
Armenia
Mali
Mexico
Philippines
Bolivia
Djibouti
Gabon
Niger
Dominican Republic
Ethiopia
Kosovo
Moldova
Argentina
Belarus
Cote d'Ivoire
Ecuador
Togo
Honduras
Malawi
Mauritania
Mozambique
Vietnam
Pakistan
Tanzania
Azerbaijan
Guyana
Russia
Sierra Leone
Gambia
Guatemala
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Lebanon
Madagascar
Timor-Leste
Cameroon
Iran
Nepal
Nicaragua
Paraguay
Ukraine
Comoros
Nigeria
Tajikistan
Bangladesh
Guinea
Kenya
Laos
Papua New Guinea
Uganda
Central African Republic
Congo Republic
Chad
Democratic Republic of the Congo
Myanmar
Burundi
Cambodia
Zimbabwe
Uzbekistan
Eritrea
Syria
Turkmenistan
Yemen
Haiti
Guinea-Bissau
Venezuela
Iraq
Libya
Angola
South Sudan
Sudan
Afghanistan
Korea (North)
Somalia

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.