​خشکسالی‌های جنوب ۱۶ ساله شد

یک مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: ۱۶ سال خشکسالی مستمر استان هرمزگان باعث پالش های اساسی در آبرسانی به روستاها شده است.

کوشیار اعظم‌واقفی با اشاره به تشکیل کمیته راهبردی ملی ایمنی آب در شهر بندرعباس از سال ۹۳، هدف از تشکیل این کمیته را تحلیل منابع آبی، شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه آبرسانی و پیشگیری از وقوع آسیب‌ها و کنترل آن‌ها عنوان کرد.مدیر دفتر نظارت بر بهداشت آب آبفای کشور اظهارداشت: با استمرار خشکسالی ۱۶ ساله در استان هرمزگان، برای تامین آب شرب مورد نیاز در برخی مناطق به ویژه روستاها با چالش اساسی مواجهیم. لازمه حضور قوی و موفق کمیته ملی در هر یک از استان‌ها، حمایت استانداری به‌ ویژه معاونت سیاسی و عمرانی و همکاری سازمان‌های متولی است.
وی گفت: انتظار داریم برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بهبود و ارتقای این کمیته که تحلیل و بررسی همه جانبه شده و به عنوان طرح‌های اولویت دار معرفی می‌شوند، اعتبارات استانی تخصیص یابد. همچنین این کمیته می‌تواند در جایگاه مشاور استانداری در اجرای طرح‌های عمرانی قرار گیرد تا از بروز خطرات و آسیب‌های احتمالی به شبکه توزیع و کیفیت آب شرب جلوگیری شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.