برنامه جامع سلامت اداری از سال آینده اجرایی می‌شود

دبیر هیئت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: برنامه جامع سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم توسط دولت تنظیم شده است و از سال آینده در کشور اجرایی می‌شود.

فردین خرازی امروز در مراسم اختتامیه همایش آموزشی تخصصی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه در مرکز آموزشی رفاهی بانک کشاورزی بابلسر با اشاره به اینکه براساس آخرین رتبه بندی سلامت اداری ایران در جایگاه ۱۳۰ جهان قرار دارد اظهار داشت: یکی از دلایل ثبت چنین آمارها عدم ثبت اطلاعات صحیح، به موقع و درست است.
وی افزود: مهم‌ترین مأموریت هیئت‌های نظارت و رسیدگی به تخلفات کشور ایجاد انضباط اداری و سازمانی و اجرای اقدامات پیشگیرانه که می‌تواند سبب بروز تخلف و فساد اداری شود.
دبیر هیئت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تصریح کرد: برنامه جامع سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم توسط دولت تنظیم شده است و از سال آینده در کشور اجرایی می‌شود.
خرازی بیان داشت: برنامه جامع سلامت دارای ۱۱ راهبرد بوده و شاخص‌های سلامت اداری و فساد اداری در سطح اداری و در سطح ملی در این برنامه جامع تدوین شده است.
وی با بیان اینکه عدم وجود فساد اداری لزوماً به معنای سلامت اداری نیست، افزود: شاخص‌های تعیین سلامت و فساد اداری متفاوت است.
دبیر هیئت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه وجود بی‌انضباطی فراگیر سازمانی و عدم شفافیت به عنوان مهم‌ترین مشکلات نظام اداری به شمار می‌آید، گفت: هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان متولیان اصلی مقابله با این مشکلات هستند.
خرازی با اشاره به اینکه ما اساساً با این نوع ارزیابی و رتبه‌بندی جهانی موافق نیستیم، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط پسا تحریم برای سرمایه‌گذاری مبتنی بر انتقال سرمایه کلان و دانش فنی در ایران به این رتبه‌بندی توجه جدی دارند.
وی افزود: این وضعیت و رتبه بندی جهانی در سلامت اداری و فساد اداری ایران اشتیاق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری را کاهش و امیدواری ما را نیز برای رشد وضعیت اقتصادی کم می‌کند.
دبیر هیئت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تأکید بر همگرایی هیئت‌های نظارت و رسیدگی به تخلفات اداری جهت برخورد با تخلف و فساد اداری، خاطرنشان کرد: عزم و اهتمام جدی در دولت برای ایجاد سلامت، شفافیت و کاهش فساد اداری و افزایش سلامت اداری وجود دارد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.