قیمت پایه ۹ شرکت دولتی برای عرضه به تصویب رسید

قیمت پایه ۹ شرکت دولتی در جلسه امروز هیات واگذاری برای عرضه به تصویب رسید.

جلسه هیات واگذاری صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که بر این اساس قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت پرورش کرم ابریشم ایران، ۱۲.۲۵ درصد سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی نمونه گیلان، ۶۷ درصد سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان، ۸۷.۰۸ درصد سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، ۴۰ درصد سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، ۳۰ درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق، ۳۳.۹۳ درصد سهام شرکت عمران تکلار، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل و ۴۹ درصد سهام شرکت آریا اس جی اس به تصویب رسید.
همچنین در این جلسه گزارش آسیب شناسی شرکتهای عرضه شده در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و گزارش فروش املاک تملیکی متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص انحلال شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور، تعیین تکلیف واگذاری شهرک های گلخانه ای تصمیم گیری شد و پیشنهاد اصلاح بند "ه" ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثائق و تضمین ها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم مطرح شد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.