همه پرسی در سوییس برای پرداخت ماهانه ۲۴۰۰ دلار به شهروندان

دولت سوییس اعلام کرد که برای اجرای طرح پرداخت بدون قید و شرط ماهانه ۲۵۰۰ فرانک سوییس (معادل ۲۴۰۰ دلار آمریکا) به شهروندان خود، همه پرسی برگزار می کند.

به نوشته روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن، این طرح در صورت تصویب شدن برای دولت سوییس حدود ۲۰۸ میلیارد فرانک در سال هزینه در برخواهد داشت.
مردم سوییس آماده شرکت در همه پرسی و رای دادن به این طرح دولت هستند که در صورت تصویب شدن، نخستین کشور جهان خواهد بود که به شهروندانش حقوق ماهانه صرف نظر از شاغل یا بی کار بودن خواهد پرداخت.
این طرح که توسط گروهی از روشنفکران پیشنهاد شده است که تاکید می کند مردم این کشور با وجود دریافت این مستمری بازهم تمایل به کار کردن و ادامه اشتغال خواهند داشت، با نظر موافق سیاستمداران چپ گرا و راستگرای این کشور روبرو نشده است.
دولت فدرال سوییس برگزاری همه پرسی در باره این طرح را در ماه ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۶) تصویب کرد.
منطق پشت این طرح، قطع ارتباط میان اشتغال و درآمد است و به این ترتیب مردم درآمد تضمین شده صرف نظر از شاغل یا بیکار بودن، خواهند داشت.این پیشنهاد بر اساس یک نظرسنجی ارایه شده است که نشان داد اکثریت ساکنان سوییس حتی اگر پرداخت درآمد تضمین شده به آنها تصویب شود، به کار کردن یا جستجوی کار ادامه خواهند داد.
بر اساس این نظرسنجی، در صورت تصویب این طرح، تنها ۲ درصد مردم این کشور دست از کارخواهند کشید و ۸ درصد مردم نیز گفته اند که ممکن است این احتمال را بر اساس شرایط بررسی کنند.بر اساس این طرح، دولت سوییس برای هرکودک ساکن این کشور نیز ۶۲۵ فرانک پرداخت خواهد کرد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.