شاخص کیفیت هوای پایتخت در شرایط سالم

معاون نظارت و پایش اداره حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: با توجه به اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش کیفی، هوای پایتخت امروز در وضعیت پاک قرار دارد.

محمد رستگاری درباره وضعیت‌ هوای پایتخت اظهار کرد: با توجه به اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش کیفی، هوای پایتخت در وضعیت سالم قرار دارد.
وی ادامه داد: میانگین شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون به عدد۹۷، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون۵۳ و منواکسید کربن ۳۹رسیده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.