کنگره سالیانه حزب کارگزاران ۱۵ بهمن برگزارمی‌شود

کنگره سالیانه حزب کارگزاران در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دارآباد تهران برگزار می‌شود.

کنگره سالیانه حزب کارگزارن سازندگی صبح روز پنج‌شنبه ۱۵بهمن ماه برگزار می‌شود. براساس این گزارش در این کنگره که در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دارآباد تهران برگزار می‌شود، نیمی از اعضای شورای مرکزی این حزب نیز انتخاب می‌شوند.
از اصلی‌ترین مباحثی دیگری که در کنگره حزب کارگزاران سازندگی مطرح خواهد شد در ارتباط با اصلاح اساسنامه این حزب خواهد بود. لازم به ذکر است که  از چهره‌های سیاسی خاصی برای حضور  در این کنگره دعوت به عمل نیامده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.