اشتیاق اتریش برای میزبانی از روحانی

سفیر اتریش در ایران تاکید کرد: بسیار مشتاقیم تا در آینده نزدیک میزبان دکتر روحانی، رئیس جمهور ایران در اتریش باشیم.

فریدریش اشتیفت در نشست هیات اقتصادی اتریش با تجار و صنعتگران استان آذربایجان شرقی گفت: سفر هیات اقتصادی اتریش در پی سفر رئیس جمهور کشور اتریش در شهوریور ماه سال جاری است که در این سفر با مذاکراتی که با رئیس جمهور ایران داشتند بر بیشتر شدن مناسبات اقتصادی و فرهنگی تاکید کرده بودند.
وی افزود: در سفر رئیس جمهور اتریش به ایران توافق شد که علاوه بر همکاری های اقتصادی و سیاسی دو کشور، در زمینه های فرهنگی، گردشگری و محیط زیست نیز مناسباتی نزدیک بین دو کشور شکل بگیرد.
وی تاکید کرد: بسیار مشتاقیم تا در آینده نزدیک میزبان دکتر روحانی، رئیس جمهور ایران در اتریش باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان اشتایرمارک اتریش نیز در این نشست با اشاره به اشتراکات فراوان دو استان اشتایرمارک و آذربایجان‌شرقی گفت: اتاق بازرگانی اشتایر مارک با قدمت ۱۶۵ ساله حدود ۶۷ هزار شرکت را نمایندگی می‌کند.
درنوسچگ از شرکت های کوچک و متوسط با عنوان قهرمانان مخفی یاد کرد و افزود: در میان ۶۷ هزار شرکت فعال در اتریش، شرکت‌های کوچک و متوسطی وجود دارد که در حوزه‌های تک، بسیار فعال و اثربخش فعالیت می‌کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تمایل شرکت‌های ایرانی برای همکاری با شرکت‌های اتریشی ما آماده ایم که شرکت‌های ایرانی را برای پیدا کردن همکاران تجاری مناسب یاری کنیم.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.