عملکرد مطلوب بانک ملی ایران در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی گزارشی درباره نحوه عملکرد بانک‌های عامل منتشر کرده که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب بانک ملی ایران در این حوزه است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، میزان قراردادهای عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی دارای اعتبار در نیمه اول امسال منعقدشده میان صندوق توسعه ملی و بانک ملی ایران یک میلیارد دلار بوده است.
سهم بانک ملی ایران از توزیع بانکی و بخشی طرح‌های اعلام وصول شده در همین دوره زمانی ۳۶۹میلیون دلار و سهم آن از توزیع بانکی و بخشی طرح‌های مسدودشده ۶۷۵میلیون دلار اعلام شده است.
سهم بانک ملی ایران از طرح‌های اعلام وصول‌شده و مسدودشده از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس آن تا پایان شهریور سال جاری ۹۶۰میلیون دلار بوده که تا کنون ۹۳۷میلیون دلار آن مسدود شده است.
همچنین از سال ۱۳۹۰ تا پایان نیمه اول امسال، بیش از ۸٫۵میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی میان بانک ملی ایران و صندوق توسعه ملی منعقد شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.