نوبخت: دولت مدیریت جهادی را تکریم می‌کند

سخنگوی دولت گفت: دولت به ترویج فرهنگ مدیریت جهادی احترام می گذارد و آن را تکریم می کند.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت عصر امروز در دومین همایش بین المللی مدیریت جهادی، گفت: آنچه بعد از ۳۷ سال می تواند در جمع بندی متناسب از ایثار شهدای انقلاب در پیش از پیروزی انقلاب و بعد از آن و تاکنون در عرصه های مختلف به دست بیاید، این است که راهی جز مدیریت جهادی وجود ندارد.
وی افزود: من به این جلسه آمدم تا احترام دولت را به ترویج فرهنگ مدیریت جهادی ابراز کنم و امیدوارم این تکریم دولت فضا را برای مدیریت جهادی آماده تر سازد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.