درآمد صادرات نفت ۲۰ میلیارد دلار شد

تغییرات شاخص های عمده اقتصادی در بخش ترازپرداختها در نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که صادرات نفتی در این مدت ۲۰۰۶۵ میلیون دلار و صادرات غیرنفتی ۱۳۵۵۱ میلیون دلار بوده است.

تغییرات شاخص های عمده اقتصادی در بخش ترازپرداختها  در نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم امسال نشان میدهد که صادرات نفتی در این مدت ۲۰۰۶۵ میلیون دلار و صادرات غیرنفتی ۱۳۵۵۱ میلیون دلار بوده است.
مجموع صادرات کالا در شش ماهه امسال ۳۳۶۱۶ میلیون دلار بوده است. ضمن آنکه واردات گاز و فراورده های نفتی در این مدت ۱۰۹۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۲۴۹۸۳ میلیون دلار اعلام شده است.
در مجموع واردات کالا طی نیمه نخست امسال ۲۶۰۷۳ میلیون دلار بوده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.