تلاش وزارتخانه‌های بهداشت و خارجه برای آزادی 2 کادر درمانی ایرانی از بند تکفیری‌ها

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تلاش دو وزارتخانه بهداشت و امور خارجه برای آزادسازی دو نفر کادر درمانی ایرانی از بند عناصر تکفیری خبر داد.

دکتر سیدحسن هاشمی در خصوص آخرین وضعیت دو نفر کادر درمانی ایرانی که در سوریه توسط گروه‌های تکفیری به اسارات گرفته شده‌اند، گفت: وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه در این زمینه در تلاشند و اقدامات خوبی نیز انجام داده‌اند.
یک تکنسین اورژانس و یک پرستار ایرانی حدود دو ماه قبل حین انجام ماموریت و درمان بیماران در سوریه توسط عناصر تکفیری به اسارت گرفته شدند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.