کامیون های روسی در راه ایران

شرکت روسی «کاماز» که تا سال ۲۰۱۰ کامیون ها و تریلر کش های خود را به صورت ساخته شده به ایران وارد و همچنین در داخل مونتاژ می کرد، بازگشت دوباره از نیمه دوم سال جاری میلادی را برنامه ریزی کرده است.

تولید کننده بزرگ کامیون ها و تریلر کشی کاماز قصد دارد طی شش ماه محصولات خود را به بازار ایران وارد کرده و در سال ۲۰۱۷ نیز ساخت کارخانه مونتاژ را برنامه ریزی کند.
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از «رافائل گافییف» مدیر کل شرکت سهامی «کمپانی تجارت خارجی کاماز» نوشت: براساس راهبردهای تدوین شده برای پنج سال آینده، نزدیک ترین مقصد ما براساس مدت زمان ایران است و در زمان رقابت جدی و دشوار به این بازار وارد می شویم، ولی با توجه به آنکه تا سال ۲۰۱۰ تولیدات شرکت ما در ایران وجود داشت، چشم اندازهای خوشبینانه ای در این باره داریم.
گافییف افزوده است: کاماز برای اجرای پروژه در ایران دو شریک جدید برخوردار از واحدهای تولیدی ویژه اتومبیل دارد، اما از نقطه نظر فنآوری و درآمدها مشکل کوچکی برای سازمان دهی تولید وجود دارد و اکنون مسئله فقط فنآوری است.
وی افزود: این برآورد وجود دارد که حداقل شش ماه برای صدور گواهی اتومبیل طول می کشد و برای این کار باید برخی آزمایشات ویژه مانند آنچه در اروپا و در روسیه انجام گیرد.
مدیر کل کمپانی تجارت خارجی کاماز ادامه داد که نیاز سالانه بازار ایران به کامیون سنگین از ۱۲ تا ۲۰ هزار دستگاه در سال ارزیابی می شود و سهم شرکت ما تقریبا ۲۵۰۰ تا سه هزار عدد است.
مقام روسی گفت: ضمن نظرداشت راهکارهای دولت ایران این اقدام – سازمان دهی کارخانه مونتاژ – غیر قابل اجتناب است، اما فکر می کنم که ما به تولید می رسیم و شاید زودتر از سال آینده شروع شود، برای آنکه امسال اولین مجموعه کامل در این زمینه ارسال می شود.
گافییف یادآوری کرده است: کاماز سال ۲۰۰۲ ورود به بازار ایران را با انتقال اتومبیل های کامل آغاز و سپس ارسال مجموعه قطعات مونتاژی را اجرایی کرد و سال ۲۰۱۰ نیز همکاری متوقف شد. در واقع اکنون هم سناریو به همان صورت صدور گواهی نامه، صادرات مجموعه کامل شده و سپس سازمان دهی و مونتاژ عملیاتی می شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.