نخست وزیر لبنان: از کمک‌های اقتصادی و نظامی ایران استقبال می‌کنیم

نخست وزیر لبنان گفت این کشور از کمک‌های بی قید و شرط اقتصادی و نظامی ایران استقبال می‌کند.

تمام سلام، نخست وزیر لبنان، در مصاحبه با خبرنگار الشرق الاوسط گفت: مناقشات سیاسی در لبنان موجب تضعیف حکومت می شود و زمینه را برای شکل گیری امارت های کوچک در لبنان فراهم می کند؛ زیرا گروههای مختلف به دنبال گسترش قدرت و نفوذ خود هستند. این مسئله ناشی از نبود نهادهای قانونی است.
وی در این گفتگو در حاشیه کنفرانس اخیر کمک کنندگان به سوریه در لندن ،گفت: ما ادعا نداریم که همه امور در لبنان به بهترین نحو ممکن تحت کنترل است. لبنان شاهد بحران سیاسی داخلی است و این مسئله دربرخی موارد موجب ضعف عملکرد دولت می شود.
سلام در بخش دیگری از این گفتگو، روابط لبنان با عربستان سعودی را عمیق و تاریخی توصیف کرد و سفرش را به ایران را بعید دانست.
نخست وزیر لبنان از کمکهای اقتصادی و نظامی ایران درصورتی که بدون قیدوشرط باشد استقبال کرد.
نخست وزیر لبنان همچنین خودداری از دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، را در لندن تکذیب کرد.
سلام در ادامه، وقوع بحران اقتصادی را در لبنان به مانند آنچه در یونان روی داده است بعید دانست.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.