میرلوحی: ظرف امروز و فردا لیست انتخاباتی اصلاح طلبان منتشر می‌شود

قائم مقام رئیس ستاد تهران ائتلاف اصلاح طلبان گفت: از میان کاندیداهای شورای سیاست‌گذاری برای انتخابات مجلس دهم تنها دو نفر یعنی محمدرضا عارف و مصطفی کواکبیان تایید شدند.

محمد میر لوحی اظهار کرد: ارزیابی ما در ارتباط با تجدید نظر شورای نگهبان در ارتباط با تایید صلاحیت‌های کاندیداهای اصلاح طلب این است که اتفاق جدیدی نیفتاده و روند عدم احراز صلاحیت‌ها مانند گذشته است. همچنان مانند دوره‌ی قبل چهره‌های مشهور اصلاح طلبی پشت خط قرمز نگه داشته شدند.
وی ادامه داد: تغییراتی در این دوره انجام شده که رقابت را میان اصولگرایان افزایش می‌دهد در واقع تعداد کاندیداهای اصولگرا افزایش پیدا کرده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه جریان اصلاحات همچنان در انتخابات باقی خواهد ماند تاکیدکرد:‌ تلاش دوستان و سیاست جریان اصلاحات مانند گذشته همچنان ادامه دارد و پابرجاست. در میان خودمان می‌گوییم که تدبیر آری، اما تردید نه.
وی با اشاره به دعوت کمیته ارزیابی شورای سیاست‌گذاری از فعالین سیاسی تایید صلاحیت شده برای بررسی رزومه‌هایشان جهت حضور در لیست اصلاح طلبان گفت: تلاش شده است تا از بین تایید صلاحیت شده‌ها با کسانی که با جریان اصلاحات نسبت دارند و می‌توانند در مجلس حامی اصلاحات و دولت باشد صحبت شود. به نظر ما آنها می‌توانند گام دوم را در مجلس تثبیت کنند. نباید امید و آرامشی که از شرایط سال 92 ایجاد شود آسیب ببیند.
میر لوحی ادامه داد:‌در تهران مراجعات خوبی صورت گرفته است و در روزهای اخیر حامیان دولت و اصلاحات به ستاد تهران مراجعه کردند ما نظرات آنها را شنیده‌ایم و ظرف امروز و فردا لیست تکمیل شده اصلاح طلبان در انتخابات آتی را منتشر می‌کنیم.
وی همچنین گفت: از میان کاندیداهای عضو در شورای سیاست‌گذاری تنها محمدرضا عارف و مصطفی کواکبیان تایید صلاحیت شدند ما بقی دوستان ما با وجود سوابق درخشان و خدماتی که چه در مجالس گذشته و چه در سمت‌های گوناگون داشته اند تایید صلاحیت نشدند تا این لحظه ظاهرا تعدادی از اصلاح طلبان بلاتکلیف هستند . برایشان نه پیامک عدم احراز صلاحیت آمده و نه پیامکی در ارتباط با رد صلاحیت آنها.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.