راه اندازی ‌قطار عروس

با برنامه‌ریزی‌های نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اولین قطار عروس در کشور راه اندازی شد.

پس از برنامه ریزی های صورت گرفته قطار عروس نور فردا تهران را به مقصد مشهد مقدس ترک و پس از برگزاری مراسمی که به همت نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه تهران برای عروس، دامادها در بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) پیش بینی شده روز پنج شنبه ۲۲ بهمن ماه با همین قطار به تهران باز خواهند گشت.

شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا با داشتن ۵۴ واگن لوکس مسافری یکی از بهترین قطارهای حال حاضر کشور از نظر امنیت و دارای توانایی سیر با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.