کشف یک جمجمه وحشتناک

کشف یک جمجمه عجیب و وحشتناک دانشمندان و دیرینه شناسان را بسیار متعجب کرده است.

دیرینه شناسان در کریمه اوکراین جمجمه ای را کشف کردند که باعث به وجود آمدن سوالات زیادی شده است. این جمجمه در شهر کرچ واقع در کریمه اوکراین پیدا شده است.

این جمجمه بسیار بزرگ و غیر طبیعی است. پیش بینی می شود این جمجمه متعلق به پسری باشد که بین ۱۸ ماه تا دو سال سن داشته باشد.
این جمجمه متعلق به دو هزار سال پیش است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.