محسن رضایی بی اخلاقی در مناظره را کلید زد

رضایی: هشت سال پیش در مقام دوربین ها در مقابل آن کلید بی خاصبت گفتم اگر اوضاع به این صورت ادامه پیشدا کتند، ارزطش پول ما سقوط خواهد کرد.

محسن رضایی اولین التهاب فضای مناظرات را کلید زد. گزیده این صحبت ها را بخوانید:

  • امروز ما چه وضعی در زندگی داریم؟ چار اینطور شده است؟
  • آیا بودجه کشور باید از طریق دست کردن در جیب مردم باید تامین کرد؟
  • چرا باید قطار انقلاب روز به روز کوچکتر شده باشد و تبدیل به اسکوتر شده باید؟
  • به جیب های تان نگاه کنید امروز ما چه وضعی داریم و به آن رسیدیم
  • هرجا کسری می آورند دست توی جیب مردم میکنند
  • هر مشکلی پیش بیاید دست تو جیب مردم میکند
  • از اقداماتی که بانک مرکزی و آقای همتی و دوستان شان بلایی بر سر کسر بودجه آوردند و تا مشکلی پیش می آید دست توی جیب مردم میکنند و از طریق کسر بودجه بودجه دولت را تامین میکنند شما میخواهید ارزش پول ملی ثابت بماند؟
دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.