سمت جدید علی اکبر صالحی مشخص شد

علی اکبر صالحی رییس پیشین سازمان انرژی اتمی به عنوان معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان علوم منصوب شد.

رضا داوری اردکانی، رییس فرهنگستان علوم، طی حکمی علی اکبر صالحی را به عنوان معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان علوم منصوب کرد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.