جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۱۱ آبان

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۱۱ آبان مشخص شد.

آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۱۱ آبان در تمام مقاطع را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰

کاربر رایانه – پایه ۱۰ – مشترک رشته‌ها – شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩

دانش فنی پایه – پایه ۱۰- رشته ماشین ابزار- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

مراقبت‌های ویژه داشت – پایه ۱۰- رشته امور باغی و زراعی – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰

مدلسازی پیراهن – پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۲۰:۳۰تا ۲۱:۰۰

آشنایی با ابزار‌های ساده سازی در طراحی – پایه ۱۲- رشته گرافیک – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۲۰

چاپ شیشه مونوپرینت – پایه ۱۱- رشته گرافیک – شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعه اجتماعی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعه اجتماعی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعه اجتماعی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

عربی پایه هشتم

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰

ریاضی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰

شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

ریاضی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰

شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:

ساعت۸

اخلاق اسلامی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

تاریخ اسلام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱

درس هدیه‌های آسمانی پایه چهارم دبستان

ساعت۱۱:۲۰

درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان

ساعت ۱۵

درس عربی و زبان قرآن ۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۵:۳۰

درس پیام‌های آسمانی پایه هشتم

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در شبکه امید 

دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی

ساعت ۱۰:۳۰

درس:عربی، زبان و قران (۱) پایه دهم

رشته:علوم تحربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱:۰۰

درس:زمین‌شناسی پایه یازدهم

رشته: علوم تجربی و ریاضی

دروس فنی حرفه ای

ساعت ۱۲:۰۰

درس:عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی پایه دوازدهم

رشته:فتوگرافیک

ساعت ۱۲:۳۰

درس:دانش فنی‌تخصصی الکتروتکنیک پایه دوازدهم

رشته:الکتروتکنیک

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.