جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۹ آذر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۹ آذر مشخص شد.

وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه در تمام مقاطع را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰
صابون سازی- مشترک همه پایه‌ها – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
عکاسی – مشترک همه پایه‌ها – شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت ۱۳:۴۵تا ۱۴:۰۵
علوم تجربی و تفکر
پایه اول

ساعت ۱۴:۰۸تا ۱۴:۲۸
بازی و ریاضی
پایه دوم

ساعت ۱۴:۳۲تا۱۴:۵۲
علوم تجربی و تفکر
پایه سوم

ساعت۱۴:۵۵تا ۱۵:۱۵
فارسی و نگارش
پایه چهارم

ساعت ۱۵:۱۸تا ۱۵:۳۸
فارسی و نگارش
پایه پنجم

ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰
فارسی و نگارش
پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۵
علوم تجربی
پایه هفتم

ساعت۱۶:۲۵تا۱۶:۵۰
علوم تجربی
پایه هشتم

ساعت ١۶:۵۰ تا ۱۷:۱۰
علوم تجربی
پایه نهم

ساعت ۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰
آمادگی دفاعی
پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰
زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت۸
علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
درس احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پایه سوم دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان

شبکه امید:

دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی

ساعت ۱۰:۳۰
درس:هویت اجتماعی
پایه:دوازدهم
رشته:مشترک ریاضی و تجربی

ساعت ۱۱:۰۰

درس:تاریخ معاصر ایران
پایه:یازدهم
رشته: مشترک ریاضی و تجربی

دروس فنی حرفه ای

ساعت ۱۲:۰۰

درس: نقشه کشی
پایه:دهم و دوازدهم
رشته:معماری و نقشه کشی

ساعت ۱۲:۳۰
درس:دانش فنی پایه
پایه: دهم
رشته:شبکه و نرم افزار

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.