زن برزیلی شوهرش را طناب‌پیچ به مرکز واکسیناسیون آورد+ ویدیو

یک زن برزیلی شوهرش را طناب‌پیچ‌شده و با توسل به زور به مرکز واکسیناسیون برد تا واکسن بزند.

 تارنمای روسیه الیوم در خبری در این باره نوشت: این مرد که از مخالفان واکسیناسیون بود خود را اسیر طناب‌های همسرش دید و کشان‌کشان به بیمارستانی در ریودوژانیرو برده شد تا آنجا در حضور همسر و با نظارت او، در حالی که یک سر طناب در دست زن بود، به او واکسن کرونا تزریق شود.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.