هشت سال دولت آفتاب بودید، نتوانستید کاری کنید

کنعانی مقدم گفت: اصلاح طلبان با نقد دولت و زیر سوال بردن کارآمدی دولت آغاز رقابت‌های انتخاباتی در مجلس آینده و رئیس جمهور آینده را در دستور کار خواهند داشت.

به نقل از برنا، حسین کنعانی مقدم، دبیر سیاسی جبهه ایستادگی، در رابطه با سال ۱۴۰۰ و فراز و نشیب های آن گفت: مهمترین موضوعی که در مسائل داخلی اتفاق افتاد انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود که حضور و مشارکت مردم برای تعیین سرنوشتشان از اهمیتی زیادی برخوردار است. مسئله بعدی بحث مذاکرات برجام است که همه منتظر هستند تا در این خصوص یک نتایج مطلوب منجر به برداشته شدن تحریمها بشود. مسئله سوم که حائز اهمیت است جنگ اوکراین و روسیه است که در تحولات بین المللی اثر دارد و می تواند در تغییرات ژئوپلیتک و ژئواستراتژیک منطقه نقش آفرینی کند که تاثیرات زیادی هم در ایران دارد.

وی در ادامه گفت: موضوع دیگری که در دولت دنبال می شود وممکن است چندین سال طول بکشد بحث طرح وتحول دولت است که در رابطه با مسائل مختلف کشور چاپ شده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته و در گام دوم انقلاب این طرح و تحولی جایگاه خاص خودش را خواهد داشت. مجلس یازدهم تحت تاثیر تغییراتی که در دولت اتفاق افتاد سعی کرد که همکاری وهمراهی خود را با دولت داشته باشد و در خصوص مسائل مبارزه با فساد و معیشت مردم و بودجه سال ۱۴۰۱ بهرحال تلاش های زیادی انجام داد.

کنعانی مقدم عنوان کرد: مجلس یازدهم هنوز با آن مجلسی که مد نظر رهبری است تحت عنوان مجلس انقلابی؛ فاصله معنا داری دارد و در آینده باید منتظر شویم که ببینیم چقدر این مجلس می تواند آن نگاه رهبری را نسبت به حل مشکلات قانونگذاری ایفا کند. دولت بیشتر تلاشش این بوده که مهره های کارآمدی را در ادارات و وزارتخانه ها و مسئولیت های کلیدی بکار بگیرد و دراین زمینه می توانیم بگوییم که بیشترین وقت را متوجه این تغییر تحولات کرده است. در عین حال حضورش در بین مردم بازید از مناطق مختلف کشور و نگاه از نزدیک به مشکلات اجرایی کشور یک نگاه مثبتی است و اگر دولت بتواند در چارچوب قانون اساسی آن مطالبات مردم را پاسخ مثبت بدهد می توانیم بگوییم که در آینده شاهد تحولات زیادی در دولت خواهیم بود.

وی در رابطه با تشکیل دولت در سایه در سال جدید از سوی رقبای دولت مطرح کرد: دولت در سایه را کسی تشکیل می دهد که به مردم اعلام کند برنامه ای برای مشکلات کشور در دست دارد ؛ با تجربه ای که اصلاح طلبان در حمایت از دولت آقای روحانی داشتند و عملکرد آقای روحانی در مدتی که مسئولیت داشته بعید به نظر می رسد که بتواند دولت در سایه موفق بشود.

کنعانی مقدم افزود: آقای روحانی و تیم اصلاح طلبان و کارگزاران سکان اجرایی کشور را ۸ سال در دست داشتند و دولت آفتاب بودند، کاری نتوانستند انجام دهند دیگر اگر در سایه بروند معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. اصلاح طلبان سعی می کنند تا خود را بازسازی کند و خودشان را از نظر افکار عمومی تطهیر کنند. اصلاح طلبان با نقد دولت و زیر سوال بردن کارآمدی دولت آغاز رقابت‌های انتخاباتی در مجلس آینده و رئیس جمهور آینده را در دستور کار خواهند داشت.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.