وضعیت شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت

روند بورس از ابتدای سال جاری تاکنون که شامل ۴ روز معاملاتی می شود غالبا صعودی بوده است.

آمار کل معاملات بورس در هفته جاری نشان می دهد که ارزش کل معاملات با ۳۴.۴۱ درصد کاهش از ۳۶۹ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال به ۲۴۲ هزار و ۴۵۲ میلیارد ریال رسیده است.

این در حالی است که حجم کل معاملات رشد ۴۸.۱۴ درصدی را تجربه کرد و از ۳۹ هزار و ۶۱ میلیون سهم در آخرین هفته معاملات در سال گذشته به ۵۷ هزار و ۸۶۷ میلیون سهم در هفته جاری رسید.

پیشتازی بازار مشتقه

از میان بازارها ارزش معاملات در بازار اول سهام با ۳۲.۷۱ درصد کاهش از ۱۱۸ هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال به ۷۹ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال رسید.

ارزش معاملات در بازار دوم سهام کاهشی ۲۱.۷۷ درصدی را تجربه کرد و از ۱۱۵ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال به ۹۰ هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال رسید.

ارزش معاملات در بازار بدهی نیز با ۸۱.۷۵ درصد کاهش از ۵۴ هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال به ۹۹۷۶ میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار مشتقه رشدی ۹۲.۱۱ درصدی را تجربه کرد و از ۲۶۶ میلیارد ریال به ۵۱۲ میلیارد ریال رسید.

ارزش معاملات در صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله ۲۳.۳۷ درصد کاهش یافت و از ۸۰ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال به ۶۱ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال رسید.

ورود شاخص کل به کانال جدید

طبق آمار شاخص کل بورس توانست با ۶.۴۸ درصد افزایش از یک میلیون و ۳۴۵ هز ار واحد به یک میلیون و ۴۳۲ هزار واحد برسد.

شاخص کل با معیار هم وزن هم که رشدی ۶.۷۴ درصدی را تجربه کرد از ۳۴۲ هزار و ۷۹۸ واحد تا رقم ۳۶۵ هزار و ۹۰۸ واحد صعود کرد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.