کسل‌کننده‌ترین فرد دنیا کیست؟

سیدحمیدنواده قره سید

پژوهشگران دانشگاه اسکس بریتانیا ادعا می‌کنند که متوجه شده اند چه نوع افرادی کسل کننده‌ترین افراد هستند.

اگر شما مسئول وارد و ثبت کردن اطلاعات و داده‌ها و همزمان فردی به شدت مذهبی هستید و به تماشای تلویزیون نیز علاقه دارید و در یک شهر زندگی می‌کنید از دید پژوهشگران کسل کننده‌ترین نوع از انسان‌های ساکن بر روی سیاره زمین هستید!

به نقل از تی آر تی ترکیه، نتیجه این بررسی در شماره ماه مارس بولتن “شخصیت و روانشناسی اجتماعی” دانشگاه اسکس منتشر شده است.

برای استنباط این که چه نوع افرادی باعث کسالت می‌شوند پژوهشگران از نزدیک به ۵۰۰ داوطلب خواستند تا ویژگی ها، مشاغل و سرگرمی‌های معمولا بی حس کننده ذهن را برای مطالعه با عنوان “افراد خسته کننده: ویژگی‌های کلیشه ای، ارتباط بین فردی و واکنش‌های اجتماعی” رتبه بندی کنند.

از نظر شغلی، پاسخ دهندگان تجزیه و تحلیل داده ها، حسابداری، مالیات، بیمه، نظافت و بانکداری را در میان خسته کننده‌ترین مشاغل قرار دادند. در این میان، مشاغل در هنر‌های نمایشی، علوم، بهداشت، تدریس و روزنامه نگاری به عنوان هیجان انگیزترین حوزه‌های شغلی و کاری قلمداد شدند.

پاسخ دهندگان خسته کننده‌ترین سرگرمی‌ها را خوابیدن، تماشای تلویزیون، مشاهده حیوانات و ریاضیات ذکر کردند.

زمانی که از داوطلبان پرسیده شد چه چیزی باعث می‌شود یک فرد یکنواخت به نظر برسد داوطلبان ویژگی‌هایی از جمله فقدان علایق، عدم وجود حس شوخ طبعی، نداشتن نظر و تمایل به شکایت را فهرست کردند.

این مطالعه هم چنین نشان داد که کسالت آور قلمداد شدن احتمالا شایستگی پایین‌تر افراد را نشان می‌دهد. هم چنین اعتقاد بر این است که آنان در معرض خطر بیش تری نسبت به آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و مسائل مربوط به سلامت روان در مقایسه با سایرین قرار دارند. این در حالی است که حقیقت آن است که افرادی مانند بانکداران و حسابداران بسیار توانمند هستند و در جامعه دارای قدرت هستند شاید ما باید سعی کنیم آنان را ناراحت نکنیم و آنان را خسته کننده تصور نکنیم.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.