تصویری از مزار قربانیان ساختمان متروپل

مزار قربانیان حادثه متروپل آبادان را ببینید.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.