مذاکرات محرمانه در عمان؛ تماس آمریکا با ایران درباره برنامه هسته‌ای!

هماهنگ‌کننده خاورمیانه کاخ سفید، در ۸ ماه مه به طور مخفیانه به عمان سفر کرد تا با مقامات عمانی درباره تماس دیپلماتیک احتمالی با ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش، همانطور که هفته گذشته اکسیوس گزارش داد، گفتگو کند.

آخرین مطالب