لیست احتمالی حامیان دولت در انتخابات خبرگان استان تهران

لیست احتمالی حامیان دولت در انتخابات خبرگان در تهران به شرح ذیل است:
۱. حسن روحانی
۲. علی اکبر هاشمی رفسنجانی
۳. سیدمحمود علوی
۴. محمد امامی کاشانی
۵. محمدعلی موحدی کرمانی
۶. غلامرضا مصباحی مقدم
۷. ابوالفضل میرمحمدی
۸. محسن قمی
۹. محمدعلی تسخیری
۱۰. قربانعلی دری نجف آبادی
۱۱. محمدصادق حائری شیرازی
۱۲. حمید حوالی شهریاری
۱۳. سیدهاشم بطحائی
۱۴. سیدمحمدعلی امین سبزواری
۱۵. سیدصادق محمدی جزه ای
۱۶. محسن اسماعیلی

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.