​رئیس قوه‌قضاییه به خیل راهپیمایان ۲۲ بهمن پیوست

رئیس قوه قضاییه در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن شرکت کرد.

آیت‌الله‌ صادق آملی لاریجانی از دقایقی پیش با حضور در خیابان آزادی به خیل راهپیمایان ۲۲ بهمن پیوست.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.