دولت پاکستان سرانجام حضور داعش در این کشور را تایید کرد

دولت پاکستان که باوجود گزارش های فراوان در رسانه ها از حضور عوامل داعش در این کشور، همواره سعی در انکار آن داشت، به تازگی پذیرفته است که ظهور شبه نظامیان و عوامل داعش در این کشور، درحال تبدیل شدن به یک تهدید است.

"آفتاب سلطان" رئیس نهاد اطلاعای دولت پاکستان معروف به"آی.بی"روز چهارشنبه با حضور در کمیسیون امور داخلی مجلس سنای پاکستان، با بیان اینکه برخی گروه های نظامی در پاکستان با داعش همراه شده اند، از گروه های تروریستی خطرناک "لشگر جهنگوی" و "سپاه صحابه'" (ضدشیعی ترین گروه های تروریستی در پاکستان) به عنوان نمونه هایی از گروه های همراه با داعش ذکر کرد.
این مقام دولتی پاکستان با اشاره به وجود تعامل میان طالبان پاکستان با گروه تروریستی داعش گفت که اگرچه طالبان افغانستان داعش را یک رقیب برای خود می داند، اما طالبان پاکستان اقدام به تعامل با آن کرده است.
اگرچه دولت پاکستان و به ویژه وزارت کشور و وزارت امور خارجه پاکستان تا کنون اصرار داشتند که رد پایی از داعش در این کشور وجود ندارد و یا داعش حضور سازمان یافته در پاکستان ندارد، اما آفتاب سلطان رئیس دستگاه اطلاعات دولت این کشور به صراحت گفت که این نهاد، یک شبکه بزرگ داعش را در پاکستان متلاشی کرده است. 
این اظهار نظر بدان معنا است که شبکه های داعش در پاکستان شکل گرفته اند.
این مقام دولتی پاکستان اظهار داشت که گروه تروریستی طالبان پاکستان همچنان به عنوان قدرتمند ترین گروه تروریستی در این کشور نسبت به سایر گروه ها محسوب می شود و البته از زمان آغاز عملیات نظامی ارتش علیه تروریست ها موسوم به عملیات 'ضرب عضب'، تاکنون ضربات سنگینی به طالبان وارد شده است.
روز گذشته نیز برخی اخبار و گزارش ها از دستگیری تعدادی از عوامل داعش در نقاط مختلف پاکستان حکایت داشت.
حضور داعش در افغانستان نیز از مدت ها پیش تایید شده است. "آفتاب سلطان" رئیس نهاد اطلاعای دولت پاکستان معروف به 'آی.بی' روز گذشته با حضور در کمیسیون امور داخلی مجلس سنای پاکستان، با بیان اینکه برخی گروه های نظامی در پاکستان با داعش همراه شده اند، از گروه های تروریستی خطرناک 'لشگر جهنگوی' و 'سپاه صحابه' (ضدشیعی ترین گروه های تروریستی در پاکستان) به عنوان نمونه هایی از گروه های همراه با داعش ذکر کرد. 
این مقام دولتی پاکستان با اشاره به وجود تعامل میان طالبان پاکستان با گروه تروریستی داعش گفت که اگرچه طالبان افغانستان داعش را یک رقیب برای خود می داند، اما طالبان پاکستان اقدام به تعامل با آن کرده است. 
اگرچه دولت پاکستان و به ویژه وزارت کشور و وزارت امور خارجه پاکستان تا کنون اصرار داشتند که رد پایی از داعش در این کشور وجود ندارد و یا داعش حضور سازمان یافته در پاکستان ندارد، اما آفتاب سلطان رئیس دستگاه اطلاعات دولت این کشور به صراحت گفت که این نهاد، یک شبکه بزرگ داعش را در پاکستان متلاشی کرده است. 
این اظهار نظر بدان معنا است که شبکه های داعش در پاکستان شکل گرفته اند. 
این مقام دولتی پاکستان اظهار داشت که گروه تروریستی طالبان پاکستان همچنان به عنوان قدرتمند ترین گروه تروریستی در این کشور نسبت به سایر گروه ها محسوب می شود و البته از زمان آغاز عملیات نظامی ارتش علیه تروریست ها موسوم به عملیات 'ضرب عضب'، تاکنون ضربات سنگینی به طالبان وارد شده است. 
روز چهارشنبه نیز برخی اخبار و گزارش ها از دستگیری تعدادی از عوامل داعش در نقاط مختلف پاکستان حکایت داشت. 
حضور داعش در افغانستان نیز از مدت ها پیش تایید شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.