بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخابات مجلس

ستاد انتخابات کشور عناوین مجاز و غیرمجاز فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد.

 عناوین مجاز فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس به شرح زیر است:بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخابات مجلس
– چاپ تراکت در قطع ۱۵ در ۲۰ سانتی متر و توزیع آن
– چاپ و توزیع جزوه، زندگینامه، ‌بروشور و کارت حداکثری در قطع ۱۵ در ۲۰ سانتی متر
– استفاده از عکس برای تراکت، زندگی نامه،‌ جزوه، بروشور و کارت در قطع ۱۵ در ۲۰ سانتی متر
– سخنرانی، پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آن ها در محیط های غیر دولتی
– تبلیغ در روزنامه ها و جراید بخش خصوصی با درنظر گرفتن قانون تبلیغات
– ارسال و توزیع آثار تبلیغاتی مجاز از طریق شرکت پست در پاکت های بسته، بدون وجود آثار تبلیغاتی بر روی پاکت
– اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها بدون ذکر و عنوان و مسئولیت و درج نظر آن ها در آثار تبلیغاتی مجاز،‌مشروط به تسلیم قبلی مدارک
مستند به امضای ایشان به هیئت اجرایی
– ‌درج و انتشار مراتب حمایت مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز، ‌توسط نامزد نمایندگی به شرط وجود مستند مکتوب
– تشکیل تنها یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در مرکز بخش،‌ شهر، شهرستان و هریک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ
– نصب هرگونه تابلو، بنر و پارچه نشان دهنده مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها در محل ستاد تبلیغات
– نصب پلاکارد توسط اقشار، ‌گروه ها، احزاب و جمعیت ها فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات بدون درج اسامی داوطلبان
– استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترک، توسط نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی
– برگزاری اجتماعات، گردهمایی و همایش با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
– نصب و استفاده از بلندگو صرفا در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجاز است
– نامزدهای انتخاباتی می توانند ستاد انتخاباتی خود را به تفکیک برادران و خواهران تشکیل دهند
– شهرداری ها و دهیاری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان های مناسبی را برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.
همچنین عناوین غیرمجاز در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات به این شرح است:
– استفاده از هرگونه پلاکارد (به منظور تبلیغات به نفع یا علیه کاندیدا)، پوستر، دیوار نویسی
– راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط های سخنرانی و امثال آن
– استفاده از عکس خارج از قالب تراکت، جزوه، زندگینامه، بروشور و کارت و نیز چاپ آن در قطع بزرگتر از ابعاد ۱۰در ۱۵ سانتی متر.
– نصب و الصاق هرگونه اعلامیه، عکس و پوستر بنر و پارچه تبلیغاتی به طور کلی (به جز بنر و پارچه در محل ستادهای تبلیغات نامزدها)
– اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها با ذکر عنوان و مستولیت شان و عدم ارائه مدارک کتبی مربوط با امضای آن ها به هیئت اجرایی
– دائرکردن بیش از یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها و هر یک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ
– درج اعلام حمایت مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز، بدون وجود مستند مکتوب نزد نامزد
– نصب هرگونه آثار تبلیغاتی توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها مبنی بر حمایت از نامزدهای انتخاباتی (با درج تصویر یا اسامی نامزدها و …)
– انتشار مطالب غیرواقعی دال بر انصراف حمایت گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین در مطبوعات، نشریات،خبرگزاری ها و …
– تبلیغ علیه داوطلبان نمایندگی در مطبوعات، نشریات خصوصی، خبرگزاری ها و …
– خودداری از چاپ فوری پاسخ نامزد (ذینفع در بندهای الف و ب) توسط نشریه، روزنامه، خبرگزاری مربوطه
– تبلیغ علیه داوطلبان دیگر از سوی داوطلب یا صرفداران وی.
– تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی (حتی به صورت درج آگهی) در نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارت خانه ها، ادارات، نهادها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها، نهادها و موسساتی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می کنند
– انجام فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعی یا هر وسیله ای که جنبه رسمی و دولتی دارد
– استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها، نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و یا در اختیار گذاشتن آن ها، برای انجام تبلیغات داوطلبان نمایندگی
– تبلیغ اعضای هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخابات
– تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری
– فعالیت تبلیغاتی کارمندان دولت در ساعات اداری
– برگزاری و دعوت داوطلبان انتخاباتی از مردم جهت شرکت در گردهمایی یا همایش و تشکیل جلسه سخنرانی تبلیغاتی قبل از آغاز زمان قانونی تبلیغات
– محو یا پاره نمودن آگهی تبلیغاتی مجاز نامزدها که در محل مجاز و در زمان قانونی تبلیغات الصاق شده است
– هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر و بنر و پارچه های تبلیغات به طور کلی ممنوع است
– استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و در خارج از محیط سخنرانی نامزدهای انتخاباتی ممنوع است
زمان تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند اعلام شده است.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.