بیشتر وقت پرستاران به دور از بالین بیمار صرف می شود

معاون درمان وزارت بهداشت بر لزوم توجه به بالین بیمار و مراقبت های مهربانانه از بیماران توسط پرستاران تاکید کرد و گفت: عمده وقت پرستاران به دور از بالین بیمار صرف می شود.

دکتر محمد آقاجانی در مراسم تجلیل از پرستاران شاغل در معاونت درمان وزارت بهداشت ضمن تبریک میلاد حضرت زینب(س) و گرامیداشت روز پرستار، کار درمان و مراقبت از بیماران را کار تیمی مشترک و چند وجهی بیان کرد و گفت: نقش پرستار در مراقبت از بیمار کاملا برجسته و بارز است.
وی بر مراقبت های مهربانانه از بیمار توسط پرستاران تاکید کرد و افزود: علاوه بر ضرورت تجربه، مهارت و دانش در پرستاران برای انجام وظایف خود و مراقبت از بیمار، لازم است به مباحث عاطفی و مراقبت های مهربانانه توجه شود، چرا که یکی از نقش های برجسته پرستاران در حیطه وظایفشان، مراقبت های مهربانانه است.
به گفته آقاجانی، مراقبت های مهربانانه از بیمار باید از جمله وظایف غالب پرستاران باشد.
وی در ادامه، کمبود نیروی پرستار، وقت محدود پرستاران، تنظیم مستندات و افزایش مراجعه بیماران را از مشکلات کادر پرستاری بیان کرد و افزود: متاسفانه عمده وقت پرستاران به دلیل مستند سازی و پرونده بیماران به دور از بالین بیمار صرف می شود.
معاون وزیر بهداشت بر لزوم کاهش پرونده و مستند سازی و ضرورت توجه به بالین بیمار و مراقبت از آنها تاکید کرد و افزود: به منظور ارتقاء در توجه به بالین بیمار در اعتبار بخشی، سنجه ها را از ۸ هزار نسخه به هزار نسخه کاهش دادیم تا میزان پرونده نویسی توسط پرستار کاهش یابد.
وی تاکید کرد: لازم است مدارک بیمار بر بالین بیمار باشد تا پزشک و پرستار ضمن معاینه بالینی بیمار، پرونده بیمار را بررسی کنند.
آقاجانی همچنین، بر اصلاح زیرساخت های پرونده الکترونیک تاکید کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه، با اشاره به وجود ۱۰۹ هزار پرستار در کشور تعداد نیروی پرستاری را ۱۴۰ هزار نفر بیان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴۰ هزار پرستار نسبت به جمعیت، ۲۱۰ هزار پرستار نسبت به پزشک، ۲۲۰ هزار پرستار نسبت به تخت بیمارستانی و ۲۶۰ هزار پرستار نسبت به ارتقای بهره وری در مجموع، ۱۰۰ هزار نیروی پرستار کمبود داریم.
آقاجانی بر لزوم تربیت نیروی پرستار تاکید کرد و افزود: تا قبل از سال ۹۳ تعداد ورودی رشته های پزشکی نسبت به ورودی رشته پرستاری بیشتر بوده است، و در حال حاضر ظرفیت رشته پرستاری ۲ برابر شده است.
وی در پایان گفت: برای بکارگیری نیروی پرستار از راهکارهای جدید استفاده خواهیم کرد و برای تامین نیروی پرستار نیازمند توجه ویژه مجلس هستیم.
در این مراسم از پرستاران شاغل در معاونت درمان تجلیل و قدردانی شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.