۴۰ میلیون مسافر از ۵۳ فرودگاه تردد کردند/رشد چهار درصدی تردد مسافر

۴۰ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۴۹۸ مسافر در ۱۰ ماهه امسال با ۳۳۳ هزار و ۸۲۸ پرواز از ۵۳ فرودگاه کشور جابجا شدند که رشد چهار درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد.

در ۱۰ ماهه گذشته ۳۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۳۰ مسافر با ۳۰۲ هزار و ۹۸۷ پرواز از ۴۸ فرودگاه در مالکیت شرکت فرودگاه های کشور و سه میلیون و ۴۳۷ هزار و ۳۶۸ مسافر با ۳۰ هزار و ۸۴۱ پرواز از پنج فرودگاه کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر به عنوان فرودگاه های اختصاصی (در مالکیت دیگر سازمان های کشور) جابجا شدند. 
بر این پایه، فرودگاه مهرآباد با اعزام و پذیرش ۱۱ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۲۵۳ مسافر و ۹۳ هزار و ۱۴۱ نشست و برخاست، ۳۰ درصد پروازهای ۴۸ فرودگاه کشور را به خود اختصاص داد و یک درصد رشد در بخش شمار پروازها نسبت به مدت مشابه پارسال داشته. همچنین مشهد به عنوان پرترددترین فرودگاه بین المللی کشور در ۱۰ ماه امسال اعزام و پذیرش هفت میلیون و ۳۱۲ هزار و ۹۹۶ مسافر را بر عهده داشت.شمار پروازهای فرودگاه بین المللی مشهد در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال هفت درصد و میزان جابجایی مسافران نیز پنج درصد افزایش داشت. 
 اعزام و پذیرش سه میلیون و ۴۳۷ هزار مسافر از پنج فرودگاه اختصاصی کشور 
در این مدت از پنج فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر سه میلیون و ۴۳۷ هزار و ۲۶۸ مسافر با ۳۰ هزار و ۸۴۱ پرواز اعزام و پذیرش شدند که سه درصد در بخش پروازها و پنج درصد در بخش جابجایی مسافران رشد نشان داد. در پنج فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر که در مالکیت مناطق آزاد و سایر نهادها قرار دارند، فرودگاه بین المللی کیش در ۱۰ ماهه امسال بیشترین پروازها و جابجایی مسافران را داشت.در این مدت دو میلیون و ۲۱۶ هزار و ۲۸۷ مسافر با ۱۹ هزار و ۴۶۹ پرواز از این فرودگاه تردد کردند که در بخش اعزام- پذیرش مسافر و شمار پروازها به ترتیب رشد دو و سه درصدی را نشان داد. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.