آمریکا آزادی سران فتنه سال ۸۸ را خواستار شد

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در بیانیه ای آزادی سران فتنه را خواستار شد.

به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا ، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه ای آزادی سران فتنه را خواستار شد. 
مارک تونر در بیانیه ای مدعی شد «دولت جمهوری اسلامی ایران از پنج سال پیش تاکنون مقامات بلندپایه سابق این کشور (سران فتنه سال ۸۸)، مهدی کروبی و میرحسین موسوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال دو هزار و نه و همچنین زهرا رهنورد همسر موسوی و فعال حقوق زنان را بدون وارد کردن اتهام رسمی به آنها در بازداشت خانگی قرار داده است.»
این بیانیه ضمن دخالت در امور داخلی کشورمان می افزاید « ما در محکوم کردن بازداشت مستمر آنها و آزار و اذیت اعضای خانواده شان به جامعه بین المللی ملحق می شویم و آزادی فوری آنها را خواهانیم. آمریکا همچنان از دولت ایران می خواهد به تعهدات بین المللی خود از جمله تضمین دادگاه های منصفانه و عدم بازداشت خودسرانه شهروندان ایران پایبند باشد.ما همچنین آزادی فوری این افراد و همه زندانیانی که به دلیل باورهای سیاسی و مذهبی شان در حبس به سرمی برند، خواهانیم»
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.