حواشی حضورعارف ومطهری دردانشگاه امیرکبیر

برنامه سخنرانی دو نفر از شخصیت های حزبی و کاندیداهای آینده مجلس شورای اسلامی دردانشگاه امیرکبیر مورد استقبال قشر دانشجو قرار گرفت و حاشیه هایی به همراه داشت.

حاشیه های سخنرانی عصرامروز دوشنبه محمدرضا عارف و علی مطهری در مراسمی با عنوان انتهای جمهوری، بهارستان به شرح ذیل است:
** این مراسم که قرار بود راس ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه برگزار شود با تاخیری نیم ساعته همراه شد و سخنران اول برنامه نیم ساعت دیرتر به مهمانی دانشجویان آمد.
**محمدرضاعارف دبیرکل بنیاد امید ایرانیان درهمان دقایق ابتدایی مراسم حضور یافت اما علی مطهری با۵۰ دقیقه تاخیر وارد سالن سخنرانی شد که هر دو نفر مورد استقبال دانشجویان قرار گرفتند.
 **دراین مراسم نماهنگی مبتنی بر مرور مجالس گذشته و روند مذاکرات هسته ای، سخنان رئیس جمهور روحانی و بخشی از سخنان خاتمی رئیس جمهوری اسبق کشورمان پخش شد.
**سالن سخنرانی دانشگاه امیرکبیرکه ظرفیتی درحدوده ۵۰۰ نفرداشت که دانشجویان تمامی صندلی ها را پیش از آغاز مراسم پرکردند و به دلیل استقبال بیش از اندازه حتی تعداد زیادی از افراد به صورت ایستاده به صحبت های سخنرانان گوش سپردند.
**سخنرانی عارف و مطهری که از حوالی ساعت ۱۶ آغاز شده بود پس از سه ساعت به اتمام رسید و در این نشست طولانی دانشجویان نه تنها خسته نشدند بلکه با کمال میل از این فعال اصلاح طلب استقبال کردند.
**یکی از موارد حاشیه ای این نشست ترک سریع جلسه از سوی عارف بود که پس از پاسخ به پرسش های حاضران انجام گرفت؛ البته علی مطهری بلافاصله پس از سخنرانی و بعد از پرسش و پاسخ سالن همایش را ترک کرد.
**دانشجویان در این نشست عظیم چندین بار به تشویق عارف و مطهری پرداختند و حتی با شعارهایی از این افراد استقبال کردند.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.