برای بهبود قیمت نفت؛ روسیه خواهان بهبود روابط ایران و عربستان شد

یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه گفت: بهبود مناسبات ایران و عربستان به بهبود قیمت نفت کمک خواهد کرد.

به نقل از خبرگزاری نووستی، زمیر کابولف یکی از مقامات بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه گفت: در دورانی که به یک اقدام مشترک برای تاثیرگذاری روی قیمت جهانی نفت احتیاج است، روسیه خواهان بهبود روابط ایران و عربستان است.
کابولف افزود: ما همگی خواهان ثبات در بازار نفت و بازگشت به قیمتهای نرمال نفت هستیم و به ویژه ایران و عربستان کشورهای کلیدی برای رسیدن به این منظور هستند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.