هیئت مدیره جدید کانون نمایش‌نامه نویسان معرفی شدند

اعضای هشتمین دوره هیئت مدیره کانون نمایش‌نامه‌نویسان خانه تئا‌تر ایران که عصر دوشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۴ در تالار این خانه برگزار شد، انتخاب شدند.

در این مجمع که با حضور بازرس کانون نمایش‌نامه نویسان ایران و بازرس خانه تئا‌تر برگزار شد، در ابتدا بهزاد صدیقی به عنوان رییس دوره هفتم هیئت مدیره این کانون، گزارشی از فعالیت‌های دوسال اخیر ارائه داد و سپس انتخاب برگزار شد.
ازمیان ۱۴ نامزد ثبت نام شده در انتخابات هیئت مدیره، محمد امیر یاراحمدی، بهزادی صدیقی، سلما سلامتی، جواد عاطفه و آندرانیک خچومیان به عنوان اعضای اصلی، شهرام زرگر و اصغر نوری به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره کانون نمایش‌نامه نویسان ایران انتخاب شدند.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: در این انتخابات هم چنین از میان سه نامزد بازرسی کانون نمایشنامه نویسان خانه تئا‌تر ایران، رحیم رشیدی تبار به عنوان بازرس اصلی و مهدی فناییان به عنوان بازرس علی البدل این کانون انتخاب شدند.
پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره دوره هشتم کانون نمایش‌نامه نویسان خانه تئا‌تر ایران، این هیئت مدیره در جلسه جداگانه دیگری به عنوان نخستین جلسه خود و بر اساس رأی و نظر اعضای این هیئت مدیره، مسئولیت‌ها و سمت‌های این هیئت مشخص و انتخاب شد و بر این اساس محمد امیریاراحمدی به عنوان رییس، بهزاد صدیقی به عنوان نایب رییس، سلما سلامتی به عنوان مسئول امور مالی، جواد عاطفه به عنوان سخن گو و مسئول روابط عمومی، آندرانیک خچومیان به عنوان منشی انتخاب شدند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.