استقرار شبکه نظارتی شورای نگهبان در محل های اخذ رأی

عضو شورای نگهبان گفت: شبکه نظارتی شورای نگهبان متشکل از افراد آموزش دیده در حوزه انتخاباتی و قانونی در محل جمع آوری و تجمیع آراء حضور خواهند داشت.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: عوامل نظارتی شورای نگهبان از جهت انتخاباتی و فنی و همچنین به لحاظ مقررات قانونی آموزش های لازم را دیده اند و توجیهات لازم به آنان ارائه شده است.
سیامک ره پیک تصریح کرد: عوامل نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور و مکان هایی که لازم به نظارت است حضور خواهند داشت.
وی گفت: شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و این نظارت به شکل های گوناگون اعمال می شود.
ره پیک ادامه داد: یکی از روش های نظارتی شورای نگهبان این است که عوامل نظارتی متعدد در قالب سلسله مراتبی قرار گرفته اند و شبکه نظارت در شعب اخذ رأی و محل جمع آوری و تجمیع آرای دستگاه اجرایی مستقر می شوند.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: در مورد شکل صندوق های اخذ رأی، کیفیت و تعداد آنها و همچنین در مورد نحوه برگزاری انتخابات، وضعیت شعب و چگونگی قرار گرفتن عوامل اجرایی و نظارتی در شعبه ها، در جلسات متعدد کارشناسی بحث شده و دستگاه های اجرایی و نظارتی در این باره توافقات لازم را انجام داده اند که در روز اخذ رأی مشکلی پیش نیاید.
ره پیک تأکید کرد: طبق روال در مورد همه جزئیات برگزاری انتخابات بین شورای نگهبان و وزارت کشور هماهنگی وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: لزوماً نمایندگان نامزدهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بر سر صندوق های اخذ رأی یکی نیست چرا که داوطلبان این دو مجلس متفاوت هستند.
ره پیک اظهار داشت: طبق قانون، نمایندگان داوطلب دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری می توانند در شعب اخذ رأی حضور یابند و نظارت پیش بینی شده انجام دهند.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مورد مصادیق تخلفات انتخاباتی در ایام تبلیغات نیز گفت: مصادیق متعدد بوده و در قانون آمده است.
وی افزود: محتوای تبلیغات که در مقابل رقبای داوطلبان انجام می شود اعم از شکل تبلیغات، شکل تصاویر و امثال اینها باید در چارچوب مقررات قانونی باشد تا تخلف و جرمی صورت نگیرد چه جرایم عمومی و چه جرایم انتخاباتی.
ره پیک تأکید کرد: باید به رقبای انتخاباتی تخریب و تعرضی صورت نگیرد، اگر خارج از این چارچوب ها اقدامی شود، طبیعتاً دستگاه های مختلف به اقدام صورت گرفته، واکنش نشان می دهند.
وی گفت: اگر تخلف به نحوی باشد که معنای آن نشان دهد شرایط صلاحیتی که قبلاً بررسی شده است خدشه‌دار شود، امکان بررسی مجدد صلاحیت داوطلب وجود دارد و شورای نگهبان این موضوع را بررسی خواهد کرد.
ره پیک در مورد اینکه آیا امکان دارد تخلف تبلیغاتی منجر به سلب صلاحیت داوطلبان شود افزود: ممکن است سلب صلاحیت شود که معنای این اقدام آن است که شرایط صلاحیت وجود ندارد.

 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.