بازجویی از کودک ۶ سالۀ بحرینی

احضار کودک ۶ ساله بحرینی برای بازجوییاحضار کودک ۶ ساله بحرینی برای بازجویی

عضو مرکز حقوق بشر بحرین از احضار کودک ۶ ساله برای بازجویی به دادستانی خبر داد
"حسین رضی" فعال بحرینی در صفحه تویتر خود نوشت: دادستانی کل "علی عباس ابو تاکی"  ۶ ساله را روز چهارشنبه برای بازجویی فراخواند.
وی افزود: نیروهای امنیتی جمعه قبل برادر وی "عبدالله" را که ۱۰ ساله است در روستای "بوری" بازداشت کردند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.