​افزایش شیوع دیابت در سالمندان

نتایج یک بررسی نشان داد، افزایش شیوع دیابت در سالمندان نشان داد بروز دیابت در سالمندان در حال افزایش است.

براساس آمار فدراسیون بین‌المللی دیابت (IDF) جمعیت دیابتی‌های بالای ۶۵ سال در سال ۲۰۱۳ میلادی در سراسر جهان حدود ۱۹ درصد اعلام گردید. در کشور هندوستان این افراد بالغ بر ۳۰ درصد و در کشور امریکا (در یک بررسی که در سال ۲۰۱۱ میلادی انجام شد) ۲۲ تا ۳۳ درصد می‌باشد.
نتایج یک بررسی در شرق تهران که توسط پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد نشان داد شیوع دیابت و اختلال تحمل گلوکز در افراد بالای ۶۰ سال در مردان ۲/۲۶ درصد و در زنان ۸/۲۰ درصد بوده است. در ایلام شیوع دیابت در افراد بالای ۶۰  سال ۴/۱۷ می‌باشد.
جمعیت بالای ۶۵ سال در سال ۱۳۸۵، ۱۹/۵ درصد اعلام گردید. در سال ۱۳۹۰ این درصد به ۷۲/۵ درصد افزایش یافت که نشان از پیر شدن جامعه ایران دارد و این در حالی است که جمعیت نیز در حال افزایش است.
متأسفانه در دوران سالمندی چالش‌های درمانی نیز افزایش می‌یابد که مهم‌ترین آن‌ها هزینه‌های هنگفت ناشی از عوارض ابتلا به دیابت است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.