یوزانس هم سهمیه بندی شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، شرایط گشایش یوزانس را اعلام کرده که براساس آن، استفاده از یوزانس تنها برای تولیدکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود می‌کنند، مجاز است.

براساس بخشنامه بانک مرکزی و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، استفاده از یوزانس تنها برای گروهی از تولیدکنندگان مجاز است. بر این اساس تنها تولیدکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی خود می‌کنند، مجاز هستند که از خط یوزانس برای تامین مالی خود استفاده کنند.
بر این اساس استفاده از یوزانس برای تجار و بازرگانانی که تامین کننده مواد اولیه سایر واحدهای تولیدی هستند، مجاز نیست.
در بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: به بنابر مفاد نامه به شماره ۲۵۳۶۲۲ ۹۴مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ بانک مرکزی به اطلاع می‌رساند استفاده از یوزانس صرفا برای تولیدکنندگانی امکان پذیر است که اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خود می‌کنند و تجار و بازرگانانی که تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز سایر واحدها هستند، را شامل نمی‌شود.
همچنین مدت زمان ثبت یوزانس حداکثر ۱۸۰ روز است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.